Chi Kung

Wat is Chi Kung?

Chi betekent levensenergie en Kung betekent de kunst of vaardigheid. Chi Kung (Qi Gong, een ander schrijfwijze) is dus het oefensysteem dat bekwaamheid in de omgang met uw levensenergie oplevert. Het is een methode om lichaam en geest in balans te brengen en te houden.

Waar is Chi Kung goed voor?

Onze gezondheid is geheel afhankelijk van de kwaliteit en hoeveelheid van onze eigen chi-huishouding. We spreken van ziekte wanneer er niet voldoende chi is, de kwaliteit van de chi niet voldoende is of de chi-stroom blokkeert. Met Chi Kung oefeningen wordt chi gecultiveerd, beheerst en gestuurd.

Door regelmatig beoefenen van Chi Kung, waarbij we leren vastzittende energie vrij te maken, oude energie af te voeren en nieuwe energie op te nemen, kunnen we onze eigen energie op peil brengen of behouden en de verstoringen in het lichaam oplossen. Het brengt het mentale en fysieke lichaam in harmonie zodat men gezond en vitaal kan leven. Het is uitermate geschikt voor ziektepreventie en het helpt om het genezingsproces bij gezondheidsklachten te versnellen. Veel ex-kankerpatiënten beoefenen Chi Kung ter ondersteuning voor de genezing en ter voorkoming van het terugvallen.

Voor wie is Chi Kung geschikt?

  • Voor iedereen die gezond wil blijven en zijn immuunsysteem wil versterken.
  • Voor iedereen van wie de gezondheidstoestand in een staat van subgezond verkeert en er uit wil komen.

Duur

De cursus wordt wekelijks op woensdag in Alkmaar gegeven. Elke Chi Kung les duurt 60 minuten. Zie voor data/tijdstip de cursusdata

Kosten

per 10 lessen €120,-.

Bij ons kunt u de volgende lessen volgen:

Seizoenen Chi Kung

Waarom we overdag veel en ‘s nachts meestal niet naar het toilet moeten? Waarom ons redeneringsvermogen optimaal is tegen de middag en onze spieren het sterkst in de namiddag?

De Chinezen zien de mens als onderdeel van de natuur. Het allesomvattende principe dat de voortgang van de wereld bepaalt werd Tao, de weg, genoemd. Alles op deze weg is aan ritmen en veranderingen onderhevig: dag / nacht, warmte / koude, samentrekken / uitdijen, ziekte, gezondheid en de seizoenen. Al deze factoren beïnvloeden elkaar.

De organen zijn, net als de sterren, planeten en zonnestelsels, constant in beweging. Ze trekken elkaar aan en stoten elkaar af, in een voortdurende staat van verandering en zoekend naar evenwicht. Ziekten worden veroorzaakt door een onbalans ten gevolge van een tekort of een teveel aan energie in uw lichaam of doordat er sprake is van een blokkade van de levensenergie.

De tijden waarop een orgaan en een meridiaan maximaal functioneert is aan een speciaal uur, dag en seizoen gebonden. Tijdens de maximale periode zijn organen meer gevoelig voor beïnvloeding van buitenaf.

De seizoenen Chi Kung leert u de juiste oefeningen bij het juiste seizoen toe te passen volgens de Energieklok om de levensenergie te optimaliseren en te harmoniseren.

Gevolgen: minimale inspanning, maximale resultaten.

Chi Kung voor senioren

De oefeningen zijn rustiger dan de reguliere chi kung en zijn gemakkelijk te leren, effectief en veilig. Het verbetert de flexibiliteit, de spiersterkte, het evenwicht en doet de hart/long activiteit toenemen. U krijgt een verbeterde conditie en wordt vitaler.

Chi Kung voor mindervaliden

Voelen uw gewrichten stijf aan? Doet het pijn wanneer u wilt bewegen? Hebt u moeite met lopen? Als u minder beweegt, treden er allerlei klachten eerder op. Een handicap in of aan het lichaam geeft een verstoorde energiestroom, met als gevolg vatbaarheid voor ziekte op fysiek, emotioneel en mentaal vlak.

Gebrek aan beweging resulteert in kleinere, zwakkere, stijve spieren, osteoporose en minder circulatie van bloed en lichaamsvloeistoffen.

Als spieren en weefsels rond de gewrichten sterker zijn, ondersteunen en beschermen ze de gewrichten beter. Beweging brengt circulatie van bloed en lichaamsvloeistoffen door de spieren, pezen en gewrichten op gang, die op hun beurt daardoor het helingsproces helpen.

Chi Kung Oefening houdt de botten, spieren en gewrichten gezonder en is dus een probaat middel tegen diverse aandoeningen.

Deze Chi Kung bestaat uit liggende en zittende oefeningen die u makkelijk kunt leren.

Effectieve Chi Kung

De mens staat tussen hemel(Yang) en aarde(Yin). Yin en Yang zijn de energieën die de bron vormen van alles wat leeft en van alle dingen. De meridianen zijn de “kanalen” in het lichaam die energie van de interne organen naar de uitwendige organen vervoeren en omgekeerd. Eigenlijk is het een groot energienetwerk waarin alles met alles samenhangt. Het is een cyclisch gebeuren dat oneindig verder gaat in een gesloten en geordend systeem.

De meridianen bestaan uit 12 hoofdmeridianen en vier paar wondermeridianen. Een ervan heet Het Grote Centrale Vat (Ren Mai en Du Mai). Het Is de belangrijkste van de energiestromen. Het Ren Mai is het meeste Yin van alle energiestromen. Het Du Mai is het meeste Yang van alle Yang energiestromen. Het Grote Centrale Vat als geheel is van zo wezenlijk belang voor het welzijn van het lichaam, dat het wordt beschouwd als het dominante energievat van lichaam en geest. Alle orgaanmeridianen ontvangen energie van dit paar stromen en storten er hun overmatige energie in. Het heeft dus een zeer krachtige uitwerking op het normaliseren en reguleren van de totale lichaams-Chi. De oosterse therapeutische filosofie stelt dat als de Chi soepel en ongehinderd door de meridianen stroomt, het lichaam harmonieus functioneert. Als de doorstroming van de Chi echter stagneert, gehinderd of geblokkeerd wordt, verandert harmonie in disharmonie en disharmonie in ziekte.

Effectieve Chi Kung is een Taoïstische Chi Kung die het geheim van de Taoïstische Chi Kung techniek, die naar een gezond lang leven leidt, onthult.

Deze Chi Kung activeert en optimaliseert de voortreffelijkheid van energieën die in Het Grote Centrale Vat opgeslagen zijn. Daardoor wordt het zelf genezend vermogen van het lichaam enorm versterkt en zodoende kunnen veel gezondheidsklachten voorkomen, verminderd en/of genezen worden.

Het is voor iedereen makkelijk te leren. Als u iedere dag een oefening van 10 minuten doet, zal u na een paar weken kunnen merken dat uw conditie verbetert, uw klachten afnemen of miraculeus verdwijnen. U bent energierijker en vitaler.

Aanmelden
eXTReMe Tracker